Pradžia
en ru

Planuojamos investicijos

Informacija apie „Lietuvos energijos gamyba“, AB, investicijas 2012-2020 m.

(Pagal Energetikos ministro 2010 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1-145 patvirtintų Informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo valstybės institucijoms, įstaigoms ir trečiosioms šalims taisykles)

Planuojamos ir patvirtintos investicijos, kurių vertė didesnė negu 0,86 mln. Eur:

  • Šilumos energijos gamybos pajėgumų ir garo gamybos pajėgumų Lietuvos elektrinėje statyba. Projekta atliktas.

Šiuo metu LEG nevykdo kitų investicijų į tinklų ir sistemų plėtrą, susijusių su reguliuojama veikla.