Pradžia
en ru

Viešieji pirkimai

„Lietuvos energijos gamyba“, būdama perkančiąja organizacija, pirkimus vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir Bendrovės Supaprastintų pirkimų taisyklių nustatyta tvarka.

Nuo 2014 m. spalio 1 d. visus „Lietuvos energijos gamybos“ pirkimus pagal įgaliojimą atlieka „Lietuvos energijos“ grupės įmonė UAB Verslo aptarnavimo centras. Sutartis su laimėjusiais tiekėjais sudaro „Lietuvos energijos gamyba“.

Metinis pirkimų planas
Pirkimai iki 2014-09-30
Ataskaitos