Pradžia
en ru

Informacija apie bendrovę

Pavadinimas: „Lietuvos energijos gamyba“, AB 
Veiklos aprašymas: elektros energijos ir šilumos energijos gamyba, prekyba elektra 
Įmonės registracijos data: 2011 m. liepos 20 d. 
Auditorius: UAB „PricewaterhouseCoopers“
Įtraukimo į Oficialųjį prekybos sąrašą data: 2011 m. rugsėjo 1 d. 
Rinka: Nasdaq Vilnius

Valdyba
Darius Kucinas, Mindaugas Kvekšas

Stebėtojų taryba
Dominykas Tučkus (Stebėtojų tarybos pirmininkas), Živilė Skibarkienė, Rimgaudas Kalvaitis (nepriklausomas narys)

Trumpai apie bendrovę 
„Lietuvos energijos gamyba“ vienija valstybės valdomus elektros gamybos pajėgumus – rezervinę elektrinę bei kombinuotojo ciklo bloką Elektrėnų komplekse, Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę, Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinę bei Vilniaus termofikacinę elektrinę Nr.3. Elektrėnų komplekse pastatytoje biokuro katilinėje bendrovė gamina šilumos energiją Elektrėnų gyventojų ir verslo organizacijų bei savo reikmėms.

„Lietuvos energijos gamyba“ yra patikima ir pažangi energijos gamybos įmonė, teikianti energetinės sistemos saugumui būtinas paslaugas. Bendrovė siekia tapti konkurencingu tarptautiniu energijos gamybos ir paslaugų centru. 

„Lietuvos energijos gamybos“ strateginiai tikslai yra kokybiškų paslaugų klientams užtikrinimas, veiklos efektyvumo didinimas, veiklos diversifikavimas ir plėtra bei darbuotojų įtraukimas ir įgalinimas. 

„Lietuvos energijos gamybos“ įstatinis kapitalas yra lygus 187 920 762,41 Eur ir yra padalytas į 648 002 629 paprastąsias 0,29 Eur nominalios vertės akcijas. Bendrovės valdomas turtas sudaro 655 mln. Eur.

Daugiau informacijos – www.gamyba.le.lt
 
Kontaktai
Įmonės pavadinimas: „Lietuvos energijos gamyba“, AB
Adresas: Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, Lietuva
Telefonas: (8 5) 278 2907 
Elektroninis paštas: info@le.lt
Tinklalapio adresas: www.gamyba.le.lt
Kontaktinis asmuo: Valentas Neviera, tel. 8 670 25997, el. paštas valentas.neviera@le.lt