Pradžia
en ru

Dividendai

„Lietuvos energijos“ įmonių grupės dividendų politika

Dėl dividendų už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. gruodžio 31 d., išmokėjimo

2018 m. kovo 26 d. vykusiame eiliniame visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime buvo patvirtintas 2017 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.

Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti už šešių mėnesių laikotarpį nuo 2017 m. liepos 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31d., sudaro 8,9 mln. eurų. Vienai akcijai už šį laikotarpį tenka 0,014 euro dividendų.

Dividendus gaus tie asmenys, kurie Bendrovės akcininkų teisių apskaitos dienos pabaigoje, t. y. 2018 m. balandžio 10 d. pabaigoje, bus Bendrovės akcininkai, o dividendai tokiems asmenims bus išmokami vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 60 straipsnio 5 dalies nuostatomis, t. y. per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo išmokėti dividendus priėmimo dienos, per Bendrovės akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojus ir per Bendrovės vertybinių popierių apskaitos tvarkytoją AB SEB banką.

Dėl dividendų už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. birželio 30 d., išmokėjimo

2017 m. rugsėjo 29 d. vykusiame neeiliniame visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime nuspręsta dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo Bendrovės akcininkams. Skirta 0,017 euro vienai Bendrovės dydžio dividendų (iš viso – 10,8 mln. eurų) už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. birželio 30 d.

Dividendus gavo tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2017 m. spalio 13 d. darbo dienos pabaigoje, buvo Bendrovės akcininkai.

Dėl dividendų už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. gruodžio 31 d., mokėjimo

2017 m. kovo 24 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime buvo patvirtintas 2016 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.

Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti už šešių mėnesių laikotarpį nuo 2016 m. liepos 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d., sudaro 12,7 mln. eurų. Vienai akcijai už šį laikotarpį tenka 0,02 euro dividendų.

Dividendus gaus tie asmenys, kurie Bendrovės akcininkų teisių apskaitos dienos pabaigoje, t. y. 2017 m. balandžio 7 d. pabaigoje, bus Bendrovės akcininkai, o dividendai tokiems asmenims bus išmokami vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 60 straipsnio 5 dalies nuostatomis, t. y. per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo išmokėti dividendus priėmimo dienos, per Bendrovės akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojus ir per Bendrovės vertybinių popierių apskaitos tvarkytoją AB SEB banką.

Dėl dividendų už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. birželio 30 d., išmokėjimo

2016 m. rugsėjo 26 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime nuspręsta dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo Bendrovės akcininkams. Skirta 0,043 euro vienai Bendrovės akcijai dydžio dividendų (iš viso – 27,3 mln. eurų) už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. birželio 30 d.

Dividendus gavo tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2016 m. spalio 10 d. darbo dienos pabaigoje, buvo Bendrovės akcininkai.

Dėl dividendų už 2015 metus išmokėjimo

2016 m. kovo 29 d. vykusiame eiliniame visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime buvo patvirtintas Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas. Išmokėti dividendų už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. gruodžio 31 d., nenumatyta.

Dėl dividendų už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d., išmokėjimo

2015 m. rugsėjo 24 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime buvo nuspręsta dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo Bendrovės akcininkams. Skirta 0,0042 euro vienai Bendrovės akcijai dydžio dividendų (iš viso – 2,67 mln. eurų) už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d.

Dividendus gavo tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2015 m. spalio 8 d. darbo dienos pabaigoje, buvo Bendrovės akcininkai.

Dėl dividendų už 2014 metus išmokėjimo

2015 m. balandžio 27 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime buvo patvirtintas Bendrovės pelno už 2014 m. paskirstymas ir nuspręsta dividendų išmokėjimui skirti beveik 21,72 mln. eurų (74,99 mln. litų),  t. y. 0,0342 euro (0,1181 lito) dividendų vienai akcijai.

Dividendus gavo tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2015 m. gegužės 12 d. darbo dienos pabaigoje, buvo Bendrovės akcininkai.

Dėl dividendų už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. birželio 30 d., išmokėjimo

2014 m. rugsėjo 30 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime buvo nuspręsta dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo Bendrovės akcininkams. Skirta 0,11 lito vienai Bendrovės akcijai dydžio dividendų (iš viso – 69,86 mln. litų) už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. birželio 30 d.

Dividendus gavo tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2014 m. spalio 14 d. darbo dienos pabaigoje, buvo Bendrovės akcininkai.

Dėl dividendų už 2013 m. išmokėjimo

2014 m. balandžio 4 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime buvo patvirtintas Bendrovės pelno už 2013 m. paskirstymas ir nuspręsta dividendų išmokėjimui skirti 150 mln. litų (apie 0,24 lito dividendų vienai akcijai).

Dividendus gavo tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2014 m. balandžio 18 d. darbo dienos pabaigoje, buvo Bendrovės akcininkai.

Dėl dividendų už 2012 metus išmokėjimo

2013 m. balandžio 30 d. vykusiame eiliniame visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime buvo patvirtintas Bendrovės pelno už 2012 m. paskirstymas ir nuspręsta dividendų išmokėjimui skirti 25,4 mln. litų (0,04 lito dividendų vienai akcijai).

Dividendus gavo tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2013 m. gegužės 15 d. darbo dienos pabaigoje, buvo Bendrovės akcininkai.

Dėl dividendų už 2011 metus

2012 m. balandžio 30 d. vykusiame eiliniame visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime buvo patvirtintas Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas. Išmokėti dividendų nenumatyta.

Dividendai asmenims yra išmokami vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 60 straipsnio 5 dalies nuostatomis, t. y. per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo išmokėti dividendus priėmimo dienos. Išmokėjimo tvarka:
  • akcininkams, kurių „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcijų apskaita yra tvarkoma finansų maklerio įmonėse ar kredito įstaigų padaliniuose, teikiančiuose vertybinių popierių apskaitos paslaugas, dividendų suma, atskaičius gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininko sąskaitą atitinkamoje finansų maklerio įmonėje ar kredito įstaigoje;
  • akcininkams, kurių „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcijų apskaita yra tvarkoma AB SEB banke, dividendų suma, atskaičius gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininko sąskaitą AB SEB banke arba į akcininko nurodytą sąskaitą kitame Lietuvos komerciniame banke.