Pradžia
en ru

Darbo užmokestis

Informacija apie valdymo ir priežiūros organų narių darbo užmokestį 2019 m. I ketv. (prieš mokesčius, eurų)

 

Pareigos
Vardas, pavardė Vidutinė pastovioji mėnesinio atlygio dalis 1/12 metinės kintamos atlygio dalies už praėjusių metų rezultatus Vidutinis mėnesinis atlygis už stebėtojų tarybos nario veiklą Vidutinis mėnesinis atlygis už valdybos nario veiklą
Kitos išmokos
Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys
Rimgaudas Kalvaitis neaktualu
neaktualu
771,33
neaktualu
-
Generalinis direktorius Eglė Čiužaitė 6059,00 1781,00 neaktualu neaktualu neaktualu
L. e. p. generalinis direktorius Darius Kucinas  5238,55 neaktualu neaktualu neaktualu neaktualu
Valdybos pirmininkas Eglė Čiužaitė neaktualu neaktualu neaktualu 980,9 -
Valdybos narys  Rimgaudas Kalvaitis neaktualu neaktualu neaktualu 292,74 -
Valdybos narys Darius Kucinas neaktualu neaktualu neaktualu 1300 -
Valdybos narys Mindaugas Kvekšas neaktualu neaktualu neaktualu 1300 -
Bendrovės darbuotojų skaičius ir vidutinis darbo užmokestis 2019 m. I ketv. (prieš mokesčius, eurais)
 
Generalinis direktorius
Aukščiausio lygmens vadovai
Vidurinio lygmens vadovai
Ekspertai, specialistai
Darbininkai
Iš viso
Darbuotojų pasiskirstymas pagal pareigybių lygį laikotarpio pabaigai
1
3
33
192
132
361
Vidutinis darbo užmokestis (prieš mokesčius, eurų)
7405 5662 3005 1864 1264 1804

Daugiau informacijos apie Bendrovės vadovybei ir darbuotojams mokamą atlygį, atlygio politiką ir kt. pateikiama Bendrovės finansinėse ir veiklos ataskaitose.