Pradžia
en ru

Apie LEG

„Lietuvos energijos gamyba“ yra strateginės svarbos bendrovė, valdanti didžiausius šalyje elektros energijos gamybos pajėgumus – rezervinę elektrinę bei kombinuoto ciklo bloką Elektrėnų komplekse, Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę (KHAE), Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinę (KHE) bei Vilniaus trečiąją termofikacinę elektrinę. Elektrėnų komplekse bendrovė taip pat gamina šilumos energiją Elektrėnų miesto, Kietaviškių šiltnamių ir savo reikmėms.

Sėkminga bendrovės veikla yra esminis veiksnys, užtikrinantis Lietuvos ir viso Baltijos šalių regiono energetikos sistemų stabilumą ir saugumą. Svarbiausias „Lietuvos energijos gamybos“ uždavinys – strateginės generacijos plėtra ir esamų pajėgumų modernizavimas. Išlaikydama patikimą vietinę generaciją, bendrovė prisideda prie istorinio Lietuvos energetikos pokyčio – Baltijos šalių sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklų sistema 2025-aisiais metais.

Siekdama užtikrinti veiklos tęstinumą, tvarumą ir ilgalaikę viziją, „Lietuvos energijos gamyba“ aktyviai dalyvauja įgyvendinant ambicingus strategijos LE 2030 tikslus ir vis daugiau dėmesio skiria inovacijų diegimui bei žaliosios energijos gamybos pajėgumų plėtrai.  Šiuo met bendrovė įgyvendina pilotinius energijos kaupiklio KHE ir plūduriuojančios saulės jėgainės KHAE projektus. 

Siekdama tinkamai ir efektyviai įgyvendinti pavestas funkcijas, bendrovė didelę reikšmę skiria techninei ir mokslinei pažangai, skaitmenizacijai ir veiklos efektyvumo didinimui, specialistų ugdymui ir gerėjančios darbuotojų patirties užtikrinimui. 

Misija

„Lietuvos energijos gamybos“ misija – būti patikima ir pažangia energijos gamybos įmone, teikiančia energetinės sistemos saugumui būtinas paslaugas.

Vizija

„Lietuvos energijos gamybos“ vizija – tapti konkurencingu tarptautiniu energijos gamybos ir paslaugų centru.

Tikslai

„Lietuvos energijos gamybos“ strateginiai tikslai – didinti įmonės vertę, užtikrinti kokybiškų paslaugų teikimą klientams, didinti veiklos efektyvumą, įtraukti ir įgalinti darbuotojus, diversifikuoti ir plėsti veiklą.

Šių tikslų bendrovė siekia remdamasi pamatinėmis vertybėmis: atsakomybe, bendradarbiavimu ir rezultatu.