Spausdinti

Du trečdalius elektros energijos Lietuvai šiandien gamina „Lietuvos energijos gamyba“

Spausdinti

2017 m. rugsėjo 6 d.

Šiandien elektros energiją gamina visos didžiausios šalies elektrinės: Kauno A. Brazausko hidroelektrinė (KHE), Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė (KHAE) bei kombinuoto ciklo blokas (KCB) Elektrėnų komplekse. Šios „Lietuvos energijos gamybos“ valdomos elektrinės didele galia veikia rinkoje susidarius elektros energijos trūkumui ir pakilus jos kainoms.

Vidutinė elektros energijos kaina visose aplinkinėse „Nord Pool“ biržos kainų zonose šiandien vienoda ir siekia 44,77 Eur/MWh. Tai mažiau negu vakar, kai elektros energija vidutiniškai kainavo 47,07 Eur/MWh, tačiau valandiniai kainų svyravimai šiandien gerokai didesni. Štai priešpietinėmis valandomis elektros energijos kaina viršijo ir jau retai matomą 80 Eur/MWh ribą, kai vakar didžiausia kaina nesiekė 70 Eur/MWh.

Susidarius tokiai situacijai, elektra į Švediją ir Lenkiją ėmė tekėti iš Lietuvos, o visos „Lietuvos energijos gamybos“ valdomos elektrinės į tinklą atleido net apie 900 MWh: gamino du KHE agregatai (iš viso 49 MWh), du KHAE agregatai (iš viso 430 MWh) ir KCB, didžiausio elektros energijos poreikio metu į tinklą pateikęs 420 MWh elektros energijos.

Du likę KHE agregatai, kurie galėtų pagaminti dar apie 50 MWh, šiuo metu neveikia dėl vykstančios „Litgrid“ 110 kV pastotės rekonstrukcijos. Dar du KHAE agregatai yra rezervuoti teikti antrinio galios rezervo paslaugą, t. y. perdavimo sistemos operatorius juos aktyvuotų tik tuomet, jei prireiktų staigiai padengti dar didesnį elektros energijos pasiūlos sumažėjimą.

Faktinis elektros energijos vartojimas Lietuvoje prieš ir po vidurdienio siekė per 1400 MWh, tad „Lietuvos energijos gamybos“ elektrinės teikia apie du trečdalius šalyje suvartojamos elektros energijos. Nedidelę dalį elektros energijos Lietuvoje pagamina vėjo jėgainės ir kitos elektrinės, likusi – importuojama.

Elektros energijos kainos biržoje aukštos išsilaiko dėl besitęsiančių Švedijos ir Suomijos atominių elektrinių remontų. Palyginti ramiai Šiaurės Europoje pučia ir vėjai, tad pigios elektros energijos pasiūla išlieka menka. Tiesa, jau netrukus situacija gali pasikeisti.

Šiandien Švedijoje ir Suomijoje dėl elektrinių remontų negali būti pagaminta apie 10 tūkst. MWh elektros energijos, tačiau po mėnesio neprieinami bus jau tik kiek daugiau nei 3 tūkst. MWh. Tikėtina, kad tai padarys nemenką įtaką elektros energijos kainoms biržoje. Švedijoje ir Suomijoje jos mažės, o pigesnė elektra „Nord Balt“ jungtimi pasieks ir Lietuvą.