Spausdinti

Darbo užmokestis

Spausdinti

Bendrovės darbuotojų skaičius ir vidutinis darbo užmokestis (2017 m. sausio-birželio mėn.)

 
Įmonės vadovas
Aukščiausio lygmens vadovai
Vidurinio lygmens vadovai
Ekspertai, specialistai
Darbininkai
Iš viso
Darbuotojų pasiskirstymas pagal pareigybių lygį
1
3*
37
218
140
399
Vidutinis darbo užmokestis, eurų
5.455
4.231
2.094
1.374
887
1.294

* Bendrovės valdyboje 2017 m. birželio 30 d. buvo keturi asmenys (pirmininkė, einanti generalinio direktoriaus pareigas, du nariai, einantys departamentų vadovų pareigas, bei vienas narys, neužimantis Bendrovėje vadovaujančių pareigų). Bendrovės darbuotojų sąrašuose 2017 m. birželio 30 d. buvo Verslo vystymo departamento vadovas Adomas Birulis, kuris iš valdybos nario pareigų atsistatydino nuo 2017 m. sausio 6 d. 

Daugiau informacijos apie Bendrovės vadovybei ir darbuotojams mokamą atlygį, atlygio politiką ir kt. pateikiama Bendrovės finansinėse ir veiklos ataskaitose.